Ekonomi

2022’de bankaların kağıt değerleri dışında her şey değişti, sürdürülebilirlik finansmanının yükseldiği bir dönem başladı.

Bu yıl 12.’si hazırlanan McKinsey Global Banking Assessment 2022 raporu yayınlandı.  Raporda; Pandeminin ardından Ukrayna işgalinin yarattığı makroekonomik belirsizlik, küresel yüksek enflasyon, artan faizler ve tedarik zincirindeki aksamalar fiyatlanıyor. Rapora ilişkin değerlendirmelerini paylaşan McKinsey Ortağı Atakan Hilal, “2022 bankaların kağıt maliyetleri dışında şubede her şeyin değiştiği bir yıl olmuştur. Hazırladığımız rapor ile bu değişimin çerçevesini ortaya koymaya ve bankaların başlayan yeni döneme nasıl hazırlanmaları gerektiğine dair önerilerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Şubenin dönüşümünde sürdürülebilirlik finansmanı bankalar için her geçen gün daha değerli hale geliyor.  “Bankaların 2021-2030 yılları arasında sürdürülebilirlik finansmanına 1,5 trilyon dolar ayıracağını iddia ediyoruz.”

Yönetim danışmanlığı şirketi McKinsey & Company, yıllık küresel bankacılık değerlendirme raporunu yayınladı. Pandemi sonrasında Ukrayna’nın işgalinin etkisiyle ortaya çıkan makroekonomik belirsizlik, küresel ölçekte yüksek enflasyon, artan faiz oranları, tedarik zincirindeki aksamalar ve daha fazlası bankacılık sektöründeki istikrarı 100 yıldan fazla bir süre sona erdirdi. 10 yıl. “ McKinsey Küresel Bankacılık İncelemesi 2022” rapora göre; bu yıl bankaların kağıt fiyatları dışında her şeyin değiştiği ve departmanda sürdürülebilir finans döneminin başladığı yıl oldu.

Farklı ülkelerde farklı profillere sahip bankalar arasındaki farklılık artıyor

McKinsey Küresel Bankacılık Değerlendirmesi 2022 raporunda; COVID-19 salgınının uzun vadeli yıkıcı etkilerinin sisteme getirdiği şoklar ve bunlara eklenen jeopolitik istikrarsızlığın sektörde neler değiştirdiği tartışılıyor. Dünya genelinde hızla yükselen enflasyon ve yükselen faiz oranlarının şubeye yönelik 10 yıllık öngörüleri alt üst ettiği belirtilirken, farklı segmentlerin piyasa değerlemeleri ile kıyaslandığında bankacılığın son sırada yer aldığı vurgulanıyor. McKinsey uzmanları, küresel bankacılığı zayıf gösteren bu genel tabloya ek olarak, özellikle gelişmiş ekonomilerdeki bazı banka kümelerinin daha uygun performans gösterdiğini belirtiyor. Gelişmiş ekonomilerin yanı sıra Hindistan ve diğer hızlı büyüyen pazarlar da bu kümeye dahildir. Raporda; Farklı ülkelerde farklı profillere sahip bankalar arasında artan farklılaşma ve en iyi performans gösterenleri öne çıkaran faktörler yakından incelenmektedir. Raporda, bankaların sektörün yaşadığı sıkıntıları aşabilmesi için kısa vadede dayanıklılıklarını artırması ve uzun vadede fırsatları yakalaması gerektiğine dikkat çekiliyor. Bankacılıkta yeni bir tema haline gelen sürdürülebilirlik finansmanı da bu fırsatlardan biri olarak öne çıkıyor. Raporun ikinci bölümü, artık bankacılık branşında payı önemli boyutlara ulaşan bu konuya ayrılmıştır.

McKinsey Ortağı Atakan Hilal:

“Bugün altı bankadan sadece biri hem yüksek kârlılığı hem de hızlı büyümeyi yakalayıp “Kutup Yıldızı” dediğimiz kurumların arasına girebiliyor.”

Bankacılık şubesi için yeni bir dönemin başladığını kaydeden, McKinsey Ortağı Atakan Hilal; “ 2022, bankacılık sektöründe neredeyse her şeyin değiştiği yıl oldu. Hazırladığımız rapor ile bu değişimin çerçevesini ortaya koymaya ve bankaların başlayan yeni döneme nasıl hazırlanmaları gerektiğine dair önerilerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Küresel ölçekte bankacılık şubesinin toplam sermayesi, 2021’de 16 trilyon dolarla zirve yaptıktan sonra, 2022 Mayıs’ta 14,5 trilyon dolara geriledi. Bu düşüşten daha çok klasik bankacılık kurumları etkilendi. Çünkü 5 yıl önce sermayesiyle bölümün yüzde 30’unu oluşturan fintech’ler bu oranı yüzde 50’ye çıkardı. Raporumuzda altını çizdiğimiz bankacılık şubesinin piyasa değerlemesinde son sırada yer almasının iki nedeni vardır. Bunlardan ilki şubenin karlılığının düşük olması, oburluk ise büyümenin olmamasından kaynaklanmaktadır. Global ölçekte yaptığımız incelemelere göre; Bugün altı bankadan sadece biri hem yüksek kârlılığı hem de hızlı büyümeyi yakalayıp “Kutup Yıldızı” dediğimiz kurumların ortasına girebiliyor.

Sektörü etkileyen şoklar 5 başlık altında toplanmıştır.

Bankacılık sektöründe 10 yılı aşkın süredir devam eden istikrarı sona erdiren belirsizlik döneminde öne çıkan şoklar raporda beş başlık altında toplanıyor. Bunlar;

  • makroekonomik şok . Yükselen enflasyon ve sakinleşme olasılığı, merkez bankalarını şiddetli bir şekilde test ediyor.
  • Varlık şoku . Çin emlak piyasasındaki keskin düşüşler ve bazı yüksek profilli kripto para planlarının iflası, bankaların varlık değerlerine yönelik şokların ortasında. Ayrıca, Rusya’ya yönelik yaptırımlar ilk kez büyük bir ekonomiyi küresel finansal sistemin çoğundan ayırıyor.
  • Enerji ve gıda arzı şoku . Ukrayna’daki savaşla bağlantılı olarak elektrik ve gıda arzındaki kesintiler, enflasyonun küresel ölçekte yükselmesine neden oluyor.
  • Tedarik zinciri şoku . Küresel tedarik zincirinde pandemi ile başlayan kesintilerin etkileri halen devam ediyor.
  • yetenek şoku . Pandemi, çalışma hayatında köklü değişikliklere neden oldu. “Büyük yıpranma” dediğimiz çalışanların istifa hareketi bankacılık departmanını da etkilemeye devam ediyor.

McKinsey uzmanlarının yaptığı analize göre; Bu şokların etkisi bölgelere göre farklılık gösteriyor ve en çok Avrupa’nın etkileneceği tahmin ediliyor. Ancak, önceki yıllarda yapılan yükselen piyasalar ve gelişmiş ekonomiler şeklindeki bölgesel tanımlamanın geçerliliğini koruduğu belirtilmektedir. Çünkü bu tanımlamalarla anılan ülke kümelerinin artık yekpare olmadığı görülüyor. Şubeyi etkileyen şokların, gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere orta ve bölgelerde farklı durumlarda meydana geldiği vurgulanıyor.

Ekonomi yavaşladıkça bankaların ortasındaki boşluk daha da büyüyebilir

Raporda, McKinsey Global Institute uzmanları iki olası makroekonomik senaryoyu değerlendiriyor; Enflasyonist büyüme ve stagflasyonu ele alır ve bankalar üzerindeki etkilerini modeller. Enflasyonist büyüme senaryosunda, enflasyon oranı gelecek yıl daha yüksek olmaya devam ediyor, ancak para politikası tarafından kontrol altında tutuluyor. Faiz oranları 2025 yılına kadar yükselmeye devam ediyor. Bu senaryoda, ekonomik temeller güçlü olmaya devam ediyor ve nominal GSYİH önemli ölçüde etkilenmiyor. Stagflasyon senaryosunda ise para politikası enflasyonu kontrol altında tutamaz. Faiz oranları yükselse de fiyat artışlarını engelleyemiyor. GSYİH büyümesi ancak negatif bölgeye düştükten sonra geri dönebilir. Bu senaryoda durgunluk sonrası yeni enerji altyapılarına geçilemeyecek kalıcı darboğazların ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Rapora göre uzmanlar, başlangıç ​​aşamasının her iki senaryoda da bankalar için olumlu geçmesini bekliyor.

Sürdürülebilirlik finansmanı fırsatları için kritik risklerin ele alınması gerekiyor

McKinsey uzmanlarına göre; Rekabet baskıları, müşteri ve yatırımcı talepleri ve düzenleyici gereklilikler dahil olmak üzere birçok faktör şubeyi etkiliyor. Bu etki, bankaları karar alma süreçlerine iklim değişikliği ve düşük karbonlu geçiş faktörlerini dahil etmeye yöneltiyor. Her bölgedeki önde gelen kurumlar, sürdürülebilirlik finansmanı için net hedefler belirlerken, neyin “sürdürülebilir” olduğunun farklı tanımları, bu taahhütlerdeki ilerlemeyi karşılaştırmayı zorlaştırıyor. Birçok kuruluş, dağıtılmış veya kolaylaştırılmış sermayenin etkisini açıklamakta zorluklarla karşılaşabileceklerinin farkındadır. Sürdürülebilirlik finansmanının son yıllardaki genişleme sürecinde; ESG hedefleri için kullanılan borç verme, birleşme ve satın almalar değerli bir rol oynamaktadır. Bu araçların net bir şekilde tanımlanmamış olması da standardize edilmiş ölçümü zorlaştırmaktadır. İzleme ve raporlamada bazı borç kategorilerinin öne çıktığı görülmektedir. Bunların başında, yeşil tahviller veya krediler “O geliyor. “ Sürdürülebilirlik”, “ net sıfır geçişi” ve ” sosyal “Bir amaç için düzenlenen tahviller, tahsil edildiği unvan çerçevesinde sağlanan finansmanı da tanımlar. Sabit getirili menkul kıymet olarak verilir sürdürülebilirlikle ilgili tahviller veya krediler ”, ihraççının veya borçlunun sürdürülebilirlik performansı ile uyum içindedir. Bu listedeki son başlık, diğer düşük emisyonlu teknolojilerin yanı sıra düşük emisyonlu üretim, sürdürülebilir yakıtlar ve şebeke ölçekli depolama dahil olmak üzere temiz enerji projelerini finanse eden “Pak enerji projeleri”. temiz enerji proje finansmanı ” kategorisi. Bu kategori çoğunlukla geri ödemesiz veya sınırlı geri ödemeli kredilerden oluşmaktadır.

McKinsey raporunda; “yeşil”, “sürdürülebilirlik”, “sosyal” ve “sürdürülebilirlikle ilgili” başlıkları altında toplanan tahvillerin hacmi; 2021 yılında ise 2020 yılına göre yüzde 80 artışla 965 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor. Sürdürülebilir sendikasyon kredilerinin toplam hacminin ise aynı dönemde yüzde 200’ün üzerinde artışla 683 milyar dolara ulaştığı kaydedildi. 2022 yılında sürdürülebilir borçlanma araçlarındaki büyüme devam etse de bir yavaşlama gözlenmektedir.

Net sıfır finansman, ilk 5 CEO önceliğinin ortasında yer alıyor

Rapora göre; Bölüm, sürdürülebilir finans alanında giderek daha aktif hale geldikçe, bankaların işi ölçeklendirmedeki başarısı, bazı kritik zorlukları ne kadar yeterince ele aldıklarına bağlı olacaktır. Kuruluşlarında sürdürülebilirlik finansmanında aktif rollere sahip banka yöneticileriyle yapılan bir McKinsey anketindeki yanıtlar, banka başkanlarının sürdürülebilir finansa verdikleri değerin altını çiziyor ve bankaların ortaya çıkan fırsatları yakalama becerisindeki boşlukları ortaya koyuyor. Bankacıların yaklaşık yüzde 70’i net-sıfır geçişi finanse etmenin kuruluşları için ilk beş CEO önceliği arasında yer aldığını belirtiyor. Aynı zamanda söz konusu bankacılar, geçiş teknolojisi finansmanının önümüzdeki sekiz yılda daha cazip hale geleceğini ve riskin azalacağını öngörüyor. Bununla birlikte, banka başkanları ayrıca güneş ve rüzgar dışında ihtiyaç duyulan yeteneklerde önemli bir eksiklik olduğunu bildiriyor. Ortaklar, şebeke ölçeğinde depolama ve altyapı, yeşil hidrojen, yeşil yakıtlar, biyokütle, karbon yakalama ve depolama dahil olmak üzere tüm iklim analizleri için finansman talebinin artacağını varsayıyor. Aynı zamanda, bankacıların çok daha küçük bir yüzdesi, bankalarının bu alanların her birini finanse etmek için kısa vadeli yeteneklere sahip olduğunu söylüyor.

Sürdürülebilirlik finansmanının stratejik bir yaklaşımla ele alınması gerekiyor

Bankaların sürdürülebilirlik finansmanı konusunda attığı adımların stratejik bir yaklaşım gerektirdiğini belirten, McKinsey Ortağı Atakan Hilal; “Bankalar bu süreçte sadece neyi finanse edeceklerine değil, nasıl finanse edeceklerine de karar veriyor. Hızla değişen bir pazarı değerlendirmek için çevik bir yaklaşıma olan ihtiyaçları her geçen gün artıyor. “Mevcut müşteri tabanları, kurumsal güçleri ve coğrafi ayak izleri gibi faktörlere dayalı olarak ulaşmak istedikleri değer havuzlarına öncelik verirken duruşlarını ayarlamaları gerekiyor.”

 

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort